Bulgarian Bridge Federation

Илиана Георгиева Христова


# Клубове, в които членува Ранг ELO
1 "Клуб по спортен бридж Радков" 14 0.0000
2 "Спортен бридж клуб СЕРДИКА" 0.0000
# Клубове, в чиито турнири е взел участие ELO
3 King of Clubs - 0.0000
4 "Спортен клуб Тим К1" - 2.1521
5 ББФ - Симултанни турнири - 0.9506