Bulgarian Bridge Federation

Лазар Йорданов Луков


# Клубове, в които членува Ранг ELO
1 "СК бридж клуб Липов цвят" 9 0.0000
# Клубове, в чиито турнири е взел участие ELO
2 "СК спортен бридж - София" - 0.0000
3 "Спортен клуб Тим К1" - 0.4227
4 "Спортен бридж клуб СЕРДИКА" - 1.8744
5 ББФ - Симултанни турнири - 0.0000