Bulgarian Bridge Federation

Огнян Тодоров Николов


# Клубове, в които членува Ранг ELO
1 "Клуб за състезателен бридж Асо Пика" 0.0000
# Клубове, в чиито турнири е взел участие ELO
2 "СК спортен бридж - София" - 0.0000
3 ББФ - Симултанни турнири - 6.1115