Bulgarian Bridge Federation

Илко Стойчев Попов


# Клубове, в които членува Ранг ELO
1 "Бридж клуб Бриз" - Варна 0.0000
# Клубове, в чиито турнири е взел участие ELO
2 "Спортен клуб Бридж" - Добрич - 0.0000
3 "Клуб за състезателен бридж Асо Пика" - 0.0000
4 ББФ - Симултанни турнири - 6.5575