Bulgarian Bridge Federation

Тошко Димитров Сталев


# Клубове, в които членува Ранг ELO
1 "Бридж клуб - Чирпан" 0.0000
# Клубове, в чиито турнири е взел участие ELO
2 "Клуб по спортен бридж Димитровград" - 2.5996
3 "Клуб по спортен бридж - Стара Загора" - 3.2931
4 ББФ - Симултанни турнири - 5.7427