Bulgarian Bridge Federation

Борислав Светославов Попов


# Клубове, в които членува Ранг ELO
1 "Бридж клуб - Челопеч" 0.0000
# Клубове, в чиито турнири е взел участие ELO
2 "СК спортен бридж - София" - 0.0000
3 "Спортен клуб Тим К1" - 17.8031
4 "Спортен бридж клуб СЕРДИКА" - 8.0111
5 ББФ - Симултанни турнири - 0.7261