Bulgarian Bridge Federation

Михаил Петров Вичев


# Клубове, в които членува Ранг ELO
1 "СК бридж клуб Липов цвят" 8 0.0000
# Клубове, в чиито турнири е взел участие ELO
2 "СК спортен бридж - София" - 0.0000
3 "Спортен клуб Тим К1" - 7.7474
4 "Спортен бридж клуб СЕРДИКА" - 0.0000