Bulgarian Bridge Federation

Траян Борисов Христов


# Клубове, в които членува Ранг ELO
1 Клуб по спортен бридж "Бонсист плюс" 0.0000
# Клубове, в чиито турнири е взел участие ELO
2 "СК спортен бридж - София" - 1.5684
3 "Спортен клуб Тим К1" - 1.3021
4 "Спортен бридж клуб СЕРДИКА" - 3.2986
5 ББФ - Симултанни турнири - 0.6312