Bulgarian Bridge Federation

Мартин Димитров Марков


# Клубове, в които членува Ранг ELO
1 "Клуб по спортен бридж Радков" 15 0.0000
# Клубове, в чиито турнири е взел участие ELO
2 "Бридж клуб Сливен" - 5.7403
3 "Клуб по спортен бридж - Стара Загора" - 10.6837
4 ББФ - Симултанни турнири - 1.0002