Bulgarian Bridge Federation

Георги Цолов Гергов


# Клубове, в които членува Ранг ELO
1 "Спортен бридж клуб СЕРДИКА" 0.0000
# Клубове, в чиито турнири е взел участие ELO
2 "СК спортен бридж - София" - 1.5684
3 "Спортен клуб Тим К1" - 4.1867
4 ББФ - Симултанни турнири - 2.2155