Bulgarian Bridge Federation

Тодор Димитров Печилков


# Клубове, в които членува Ранг ELO
1 КСБ "Пълдин 2021" 0.0000