Bulgarian Bridge Federation

Добромир Лазаров Лазаров


# Клубове, в които членува Ранг ELO
1 "Клуб по спортен бридж Радков" 8 0.0000
# Клубове, в чиито турнири е взел участие ELO
2 King of Clubs - 1.4506
3 "Спортен клуб Тим К1" - 3.1805
4 "Спортен бридж клуб СЕРДИКА" - 15.5180
5 ББФ - Симултанни турнири - 3.3929