Bulgarian Bridge Federation

Стоян Николаев Николов


# Клубове, в които членува Ранг ELO
1 "Спортен клуб Кристон" - Асеновград 0.0000
# Клубове, в чиито турнири е взел участие ELO
2 "Клуб по спортен бридж Димитровград" - 0.6298
3 "Клуб по спортен бридж - Стара Загора" - 1.9799
4 "Спортен клуб Тим К1" - 0.0000
5 ББФ - Симултанни турнири - 15.8069