Bulgarian Bridge Federation

Руси Господинов Господинов


# Клубове, в които членува Ранг ELO
1 "Бридж клуб - Чирпан" 0.0000
# Клубове, в чиито турнири е взел участие ELO
2 "Клуб по спортен бридж Димитровград" - 0.6012
3 "Клуб по спортен бридж - Стара Загора" - 0.0000
4 ББФ - Симултанни турнири - 1.4502