Bulgarian Bridge Federation

Атанас Петров Попчев


# Клубове, в които членува Ранг ELO
1 Клуб по спортен бридж "Бонсист плюс" 0.0000
# Клубове, в чиито турнири е взел участие ELO
2 "СК спортен бридж - София" - 0.0000
3 "Спортен клуб Тим К1" - 11.8689
4 "Спортен бридж клуб СЕРДИКА" - 10.3072
5 ББФ - Симултанни турнири - 2.0019