Bulgarian Bridge Federation

Рада Стефанова Георгиева


# Клубове, в които членува Ранг ELO
1 "Бридж клуб Сливен" 13 0.4041