Bulgarian Bridge Federation

Георги Иванов Пацов


# Клубове, в които членува Ранг ELO
1 "Клуб по спортен бридж - Стара Загора" 0.0000
# Клубове, в чиито турнири е взел участие ELO
2 "СК спортен бридж - София" - 0.0000
3 "Спортен клуб Тим К1" - 4.5381
4 "Спортен бридж клуб СЕРДИКА" - 24.9603
5 ББФ - Симултанни турнири - 2.0327