Bulgarian Bridge Federation

Елена Кирилова Михова


# Клубове, в които членува Ранг ELO
1 "СК - Български дамски спортен бридж клуб Далия" 0.0000
# Клубове, в чиито турнири е взел участие ELO
2 "СК спортен бридж - София" - 0.0000
3 King of Clubs - 0.0000
4 "Спортен клуб Тим К1" - 3.8353
5 "Спортен бридж клуб СЕРДИКА" - 0.0000