Bulgarian Bridge Federation

Владислав Николов Испорски


# Клубове, в които членува Ранг ELO
1 "Спортен бридж клуб СЕРДИКА" 0.0000
# Клубове, в чиито турнири е взел участие ELO
2 "СК спортен бридж - София" - 0.0000
3 "Спортен клуб Тим К1" - 7.8293
4 ББФ - Симултанни турнири - 3.9910