Bulgarian Bridge Federation

Цветелин Христов Коев


# Клубове, в които членува Ранг ELO
1 "СК Бонсист" 9 0.0000
# Клубове, в чиито турнири е взел участие ELO
2 "Спортен клуб Тим К1" - 0.5615