Bulgarian Bridge Federation

Иван Петров Пенев


# Клубове, в които членува Ранг ELO
1 "СК бридж клуб Липов цвят" 4 0.0000
# Клубове, в чиито турнири е взел участие ELO
2 "СК спортен бридж - София" - 0.0000
3 King of Clubs - 0.0000
4 "Спортен клуб Тим К1" - 3.0973
5 "Спортен бридж клуб СЕРДИКА" - 17.4665
6 ББФ - Симултанни турнири - 1.5626