Bulgarian Bridge Federation

Мирослав Павлов Михайлов


# Клубове, в които членува Ранг ELO
1 "Спортен бридж клуб СЕРДИКА" 0.0000
# Клубове, в чиито турнири е взел участие ELO
2 "Спортен клуб Тим К1" - 0.6122