Bulgarian Bridge Federation

Антон Оттов Антонов


# Клубове, в които членува Ранг ELO
1 Клуб по спортен бридж "Бонсист плюс" 0.0000
# Клубове, в чиито турнири е взел участие ELO
2 "СК спортен бридж - София" - 0.0000
3 "Спортен клуб Тим К1" - 7.4489
4 "Спортен бридж клуб СЕРДИКА" - 9.8594
5 ББФ - Симултанни турнири - 1.7546