Bulgarian Bridge Federation

Александра Калинова Генова


# Клубове, в които членува Ранг ELO
1 КСБ Оряхово 0.0000
# Клубове, в чиито турнири е взел участие ELO
2 ББФ - Симултанни турнири - 1.4391