Bulgarian Bridge Federation

Панчо Колев Панев


# Клубове, в които членува Ранг ELO
1 "Клуб по спортен бридж - Стара Загора" 0.0000
# Клубове, в чиито турнири е взел участие ELO
2 "Бридж клуб Сливен" - 2.1664
3 "Клуб по спортен бридж Димитровград" - 7.3052
4 "Клуб по спортен бридж -Хасково" - 0.3750
5 ББФ - Симултанни турнири - 5.6788