Bulgarian Bridge Federation

Красимир Димитров Василев


# Клубове, в които членува Ранг ELO
1 "Клуб по спортен бридж Димитровград" 0.0000
# Клубове, в чиито турнири е взел участие ELO
2 "Клуб за състезателен бридж Асо Пика" - 0.0000
3 "Клуб по спортен бридж -Хасково" - 0.3608
4 "Клуб по спортен бридж - Стара Загора" - 0.4606
5 ББФ - Симултанни турнири - 11.6820