Bulgarian Bridge Federation

Пламен Петков Петров


# Клубове, в които членува Ранг ELO
1 "Бридж клуб Сливен" 36 0.0000