Bulgarian Bridge Federation

Николай Иванов Стефанов


# Клубове, в които членува Ранг ELO
1 "Клуб по спортен бридж Димитровград" 0.0000
# Клубове, в чиито турнири е взел участие ELO
2 "Бридж клуб Сливен" - 0.6564
3 "Клуб по спортен бридж - Стара Загора" - 22.7611
4 ББФ - Симултанни турнири - 4.4303