Bulgarian Bridge Federation

Николай Иванов Стефанов


# Клубове, в които членува Ранг ELO
1 "Клуб по спортен бридж Димитровград" 0.0000
2 "Клуб по спортен бридж - Стара Загора" 0.0000
# Клубове, в чиито турнири е взел участие ELO
3 "Бридж клуб Сливен" - 0.6564
4 ББФ - Симултанни турнири - 2.5567