Bulgarian Bridge Federation

Милена Димова Стефанова


# Клубове, в които членува Ранг ELO
1 "Клуб по спортен бридж Димитровград" 0.0000
# Клубове, в чиито турнири е взел участие ELO
2 "Бридж клуб Сливен" - 1.9079
3 "Клуб по спортен бридж - Стара Загора" - 12.4683
4 ББФ - Симултанни турнири - 6.9265