Bulgarian Bridge Federation

Христо Костадинов Мяхов


# Клубове, в които членува Ранг ELO
1 "Бридж клуб - Казанлък" 0.0000