Bulgarian Bridge Federation

Гроздан Тенев Русинов


# Клубове, в които членува Ранг ELO
1 "Клуб по спортен бридж - Стара Загора" 0.0000
# Клубове, в чиито турнири е взел участие ELO
2 "Бридж клуб Сливен" - 3.0000
3 "Клуб по спортен бридж Димитровград" - 6.3114
4 "Клуб по спортен бридж -Хасково" - 2.8261
5 "Спортен клуб Тим К1" - 0.2720
6 ББФ - Симултанни турнири - 14.0120