Bulgarian Bridge Federation

Веселин Живков Сидеров


# Клубове, в които членува Ранг ELO
1 "Бридж клуб - Хеброс - Харманли" 0.0000
# Клубове, в чиито турнири е взел участие ELO
2 "Клуб по спортен бридж -Хасково" - 0.1232
3 "Клуб по спортен бридж - Стара Загора" - 1.6844
4 "Спортен клуб Тим К1" - 0.2817