Bulgarian Bridge Federation

Колю Маринов Видев


# Клубове, в които членува Ранг ELO
1 "СК Бридж клуб Боровете" - Любимец 6 0.0000
# Клубове, в чиито турнири е взел участие ELO
2 "Клуб по спортен бридж Димитровград" - 0.5367
3 "Клуб по спортен бридж - Стара Загора" - 3.0976
4 ББФ - Симултанни турнири - 1.6570