Bulgarian Bridge Federation

Тонка Стойчева Димитрова


# Клубове, в които членува Ранг ELO
1 "Бридж клуб - Казанлък" 0.0000