Bulgarian Bridge Federation

Валери Петров Славов


# Клубове, в които членува Ранг ELO
1 "Бридж клуб Сливен" 27 0.0000