Bulgarian Bridge Federation

Нели Ангелова Радева


# Клубове, в които членува Ранг ELO
1 "Бридж клуб Плевен” 14 0.0000