Bulgarian Bridge Federation

Георги Първанов Първанов


# Клубове, в които членува Ранг ELO
1 "Клуб по спортен бридж Димитровград" 0.0000
# Клубове, в чиито турнири е взел участие ELO
2 "Клуб по спортен бридж - Стара Загора" - 11.0745
3 "Спортен клуб Тим К1" - 0.7638
4 ББФ - Симултанни турнири - 1.3078