Bulgarian Bridge Federation

Красимир Валентинов Янков


# Клубове, в които членува Ранг ELO
1 БК "Вила Юстина" 0.0000