Bulgarian Bridge Federation

Петър Борисов Иванов


# Клубове, в които членува Ранг ELO
1 "Клуб по спортен бридж Радков" 14 0.0000
# Клубове, в чиито турнири е взел участие ELO
2 "Клуб по спортен бридж -Хасково" - -0.0867
3 King of Clubs - 0.0000
4 "Спортен клуб Тим К1" - 4.9858
5 "Спортен бридж клуб СЕРДИКА" - 3.3713
6 ББФ - Симултанни турнири - 0.8334