Bulgarian Bridge Federation

Веселин Александров Бочев


# Клубове, в които членува Ранг ELO
1 КСБ Оряхово 0.0000