Bulgarian Bridge Federation

Адриян Личов Тодоров


# Клубове, в които членува Ранг ELO
1 КСБ Оряхово 0.0000