Bulgarian Bridge Federation

Десислава Цанкова Малакова


# Клубове, в които членува Ранг ELO
1 Клуб по спортен бридж "Бонсист плюс" 0.0000
# Клубове, в чиито турнири е взел участие ELO
2 "Клуб по спортен бридж Димитровград" - 1.4731
3 "Клуб по спортен бридж -Хасково" - 0.3964
4 "Спортен клуб Тим К1" - 0.5526
5 "Спортен бридж клуб СЕРДИКА" - 15.6824
6 ББФ - Симултанни турнири - 1.8205