Bulgarian Bridge Federation

Тодор Дончев Алексиев


# Клубове, в които членува Ранг ELO
1 "Бридж клуб" - Алерт 0.0000
# Клубове, в чиито турнири е взел участие ELO
2 "Спортен клуб Тим К1" - 1.6724