Bulgarian Bridge Federation

Живко Руменов Драганов


# Клубове, в които членува Ранг ELO
1 "Клуб по спортен бридж - Стара Загора" 0.0000
# Клубове, в чиито турнири е взел участие ELO
2 "СК спортен бридж - София" - 0.0000
3 "Клуб по спортен бридж Димитровград" - 3.7092
4 "Спортен клуб Тим К1" - 7.3555
5 "Спортен бридж клуб СЕРДИКА" - 3.5260
6 ББФ - Симултанни турнири - 12.4522