Bulgarian Bridge Federation

Живко Руменов Драганов


# Клубове, в които членува Ранг ELO
1 "Бридж клуб - Челопеч" 0.0000
# Клубове, в чиито турнири е взел участие ELO
2 "СК спортен бридж - София" - 0.0000
3 "Клуб по спортен бридж Димитровград" - 3.7092
4 "Клуб по спортен бридж - Стара Загора" - 5.2826
5 "Спортен клуб Тим К1" - 7.3555
6 "Спортен бридж клуб СЕРДИКА" - 3.5260
7 ББФ - Симултанни турнири - 21.7919