Bulgarian Bridge Federation

Красимир Михайлов Василев


# Клубове, в които членува Ранг ELO
1 КСБ Оряхово 0.0000