Bulgarian Bridge Federation

Георги Щерев Петров


# Клубове, в които членува Ранг ELO
1 "Клуб по спортен бридж Димитровград" 0.0000
# Клубове, в чиито турнири е взел участие ELO
2 "Клуб по спортен бридж -Хасково" - 0.8325
3 "Клуб по спортен бридж - Стара Загора" - 9.9905
4 ББФ - Симултанни турнири - 13.2024