Bulgarian Bridge Federation

Атанас Евтимов Ангелов


# Клубове, в които членува Ранг ELO
1 "СК Бридж клуб Боровете" - Любимец 1 0.0000
# Клубове, в чиито турнири е взел участие ELO
2 "Клуб по спортен бридж - Стара Загора" - 4.0475
3 ББФ - Симултанни турнири - 0.0000