Bulgarian Bridge Federation

Нормативна уредба

 

Протокол от заседание на УС / 27.09.2017

ПРОТОКОЛ

 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „БЪЛГАРСКА БРИДЖ ФЕДЕРАЦИЯ“

 

 

Днес, 27.09.2017 г., от 11.00 ч., в гр. София, се проведе заседание на Управителния съвет на Сдружение с нестопанска цел „Българска Бридж Федерация“ („Федерацията”).

Присъствали: Тони Илчев Русев, Марта Ангелова Николова, Георги Стаматов Стаматов, Теню Русев Тенев, Колю Маринов Видев, Иван Нанев Иванов и Илиана Георгиева Христова.

Членовете на Управителния съвет приеха с единодушие следния дневен ред на заседанието:

1.      Определяне на график и условия за провеждане на държавните първенства по бридж за 2018 г.;

2.      Определяне на дати за провеждане на квалификации за определяне на Национални отбори по бридж на България за 2018 г.

 

По т. 1 от дневния ред:

След проведени разисквания и на основание чл. 4, ал. 1 и 2 от Наредба за условията и реда за организиране и провеждане на турнири по бридж, членовете на Управителния съвет приеха ЕДИНОДУШНО следните решения:

1.1.      Държавно отборно първенство – финал да бъде проведено при следните условия:

1.1.1.           дати: 26 – 29 април 2018 г.;

1.1.2.           място: гр. Пловдив;

1.1.3.           такса за участие: 50 (петдесет) лева на отбор;

1.1.4.           майсторски точки:

 

ДП Отбори

Финал

място

точки

Зони

Място

след класиралите се за „Национална А група“

  точки

 

1

250

 

   1

40

 

2

200

 

2

30

 

3

150

 

3

20

 

4

125

 

4

10

 

5

110

   

 

 

6

95

   

 

 

7

85

   

 

 

8

75

   

 

 

9

65

   

 

 

10

60

   

 

 

11

55

   

 

 

12

50

 

 

 

 

1.2.      Държавно първенство за двойки да бъде проведено при следните условия:

1.2.1.          дати: 30 март –  01 април 2018 г.;

1.2.2.          място: гр. Пловдив;

1.2.3.          такса за участие: 20 (двадесет) лева на играч;

1.2.4.          майсторски точки:

ДП Двойки

Финал А

място

точки

Финал Б

място

точки

 

1

150

 

1

40

 

2

125

 

2

30

 

3

100

 

3

20

 

4

90

 

4

10

 

5

80

   

 

 

6

70

   

 

 

7

65

   

 

 

8

60

   

 

 

9

55

   

 

 

10

50

   

 

 

11

45

   

 

 

12

40

   

 

 

13

35

   

 

 

14

30

   

 

 

15

25

   

 

 

16

20

   

 

 

17

15

   

 

 

18

10

 

 

 

 

1.3.      Държавно първенство за смесени двойки да бъде проведено при следните условия:

1.3.1.           дати: 10 – 11 март 2018 г.;

1.3.2.           място: гр. София;

1.3.3.           такса за участие: 10 (десет) лева на играч;

1.3.4.           майсторски точки:

ДП Смесени Двойки

място

точки

 

1

50

 

2

40

 

3

30

 

4

25

 

5

20

 

6

18

 

7

16

 

8

14

 

9

12

 

10

10

 

 

 

 

1.4.      Държавно първенство за двойки сеньори да бъде проведено при следните условия:

1.4.1.           дата: 09 декември 2018 г.;

1.4.2.           място: гр. София;

1.4.3.           такса за участие: 10 (десет) лева на играч;

 

1.5.      Информацията за графика и условията за провеждане на държавните първенства през 2018 г. да бъде оповестена в съответствие с Наредбата за условията и реда за организиране и провеждане на турнири по бридж.

 

По т. 2 от дневния ред:

След проведени разисквания, членовете на Управителния съвет приеха ЕДИНОДУШНО следното решение:

2.1.      Квалификациите за определяне състава на Национални отбори OPEN, Жени и Сеньори за 2018 г., които да представят България на Европейския отборен бридж шампионат в Остенде (Белгия), да се проведе в седмицата 08 – 14 януари 2018 г. в град София.

 

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на УС беше закрито.

Тони Илчев Русев                     ..........................................

Марта Ангелова Николова       ..........................................

Георги Стаматов Стаматов       ..........................................

Теню Русев Тенев                     ..........................................

Колю Маринов Видев                ..........................................

Иван Нанев Иванов                   ..........................................

                              Илиана Георгиева Христова     ..........................................

Резултати