Bulgarian Bridge Federation

Нормативна уредба

 

Протокол от заседание на УС / 14.11.2018

ПРОТОКОЛ

 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „БЪЛГАРСКА БРИДЖ ФЕДЕРАЦИЯ“

 

 

Днес, 14.11.2018 г., от 11.00 ч., в гр. София, се проведе заседание на Управителния съвет на Сдружение с нестопанска цел „Българска Бридж Федерация“ („Федерацията”).

Присъствали: Тони Илчев Русев, Марта Ангелова Николова, Георги Стаматов Стаматов, Теню Русев Тенев, Колю Маринов Видев, Иван Нанев Иванов и Илиана Георгиева Христова.

Членовете на Управителния съвет приеха с единодушие следния дневен ред на заседанието:

  1. Определяне на график и условия за провеждане на държавните първенства по бридж за 2019 г.;
  2. Приемане на Регламент за организиране и провеждане на Държавно отборно първенство по спортен бридж – 2019 г.

 

 

По т. 1 от дневния ред:

След проведени разисквания и на основание чл. 4, ал. 1 и 2 от Наредба за условията и реда за организиране и провеждане на турнири по бридж, членовете на Управителния съвет приеха ЕДИНОДУШНО следните решения:

1.1.      Държавно отборно първенство – финал да бъде проведено при следните условия:

1.1.1.           дати: 04 – 07 април 2019 г.;

1.1.2.           място: гр. Пловдив;

1.1.3.           такса за участие: 80 (осемдесет) лева на отбор;

1.1.4.           майсторски точки:

 

ДП Отбори

Финал

място

точки

Зони

Място

след класиралите се за „Национална А група“

  точки

 

1

250

 

   1

40

 

2

200

 

2

30

 

3

150

 

3

20

 

4

125

 

4

10

 

5

110

   

 

 

6

95

   

 

 

7

85

   

 

 

8

75

   

 

 

9

65

   

 

 

10

60

   

 

 

11

55

   

 

 

12

50

 

 

 

 

1.2.      Държавно първенство за двойки да бъде проведено при следните условия:

1.2.1.          дати: 19 –  21 април 2019 г.;

1.2.2.          място: гр. Пловдив;

1.2.3.          такса за участие: 30 (тридесет) лева на играч;

1.2.4.          майсторски точки:

ДП Двойки

Финал А

място

точки

Финал Б

място

точки

 

1

150

 

1

40

 

2

125

 

2

30

 

3

100

 

3

20

 

4

90

 

4

10

 

5

80

   

 

 

6

70

   

 

 

7

65

   

 

 

8

60

   

 

 

9

55

   

 

 

10

50

   

 

 

11

45

   

 

 

12

40

   

 

 

13

35

   

 

 

14

30

   

 

 

15

25

   

 

 

16

20

   

 

 

17

15

   

 

 

18

10

 

 

 

 

1.3.      Държавно първенство за смесени двойки да бъде проведено при следните условия:

1.3.1.           дати: 18 – 19 май 2019 г.;

1.3.2.           място: гр. София;

1.3.3.           такса за участие: 20 (двадесет) лева на играч;

1.3.4.           майсторски точки:

ДП Смесени Двойки

място

точки

 

1

50

 

2

40

 

3

30

 

4

25

 

5

20

 

6

18

 

7

16

 

8

14

 

9

12

 

10

10

 

 

 

 

1.4.      Държавно първенство за двойки сеньори да бъде проведено при следните условия:

1.4.1.           дата: 08 декември 2019 г.;

1.4.2.           място: гр. София;

1.4.3.           такса за участие: 10 (десет) лева на играч;

 

1.5.      Информацията за графика и условията за провеждане на държавните първенства през 2019 г. да бъде оповестена в съответствие с Наредбата за условията и реда за организиране и провеждане на турнири по бридж.

 

По т. 2 от дневния ред:

Разгледано бе изготвено предложение за  Регламент за организиране и провеждане на Държавно отборно първенство по спортен бридж – 2019 г.

След проведени разисквания и на основание чл. 4 (3) от Наредба за условията и реда за организиране и провеждане на  турнири по бридж, членовете на Управителния съвет приеха с ЕДИНОДУШИЕ следните решения:

  1. Приема Регламент за организиране и провеждане на Държавно отборно първенство по спортен бридж – 2019 г.
  2. Възлага на Изпълнителния директо да публикува Регламента за организиране и провеждане на Държавно отборно първенство по спортен бридж – 2019 г. на сайта на Федерацията (www.bridge.bg).

 

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на УС беше закрито.

Тони Илчев Русев                     ..........................................

Марта Ангелова Николова       ..........................................

Георги Стаматов Стаматов       ..........................................

Теню Русев Тенев                     ..........................................

Колю Маринов Видев                ..........................................

Иван Нанев Иванов                   ..........................................

                              Илиана Георгиева Христова     ..........................................

Резултати